कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

मुगु


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 अनुसूचि -६ प्रतिवद्धता अनुसूचि 2077-11-02 View Download
2 अनुसूची -५ होडिङ वोर्ड अनुसूचि 2077-11-02 View Download
3 अनुसूची -४ अन्य कुनै स्रोतवाट अनुदान नलिएको स्वघोषणा अनुसूचि 2077-11-02 View Download
4 अनुसूची -३ अनुदान ग्राहीले पूरा गर्नु पर्ने न्युनम मापदण्ड अनुसूचि 2077-11-02 View Download
5 अनुसूची -१ प्रस्तावित परियोजना अनुसूचि 2077-11-02 View Download
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.