कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

मुगु


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
2 शिलवन्दी दरभाउ पत्र/बोलपत्र आव्वहानको ३० दिने सूचना । 2077-08-30 admin View
3 व्यावसायिक कृषि प्रवन्द्धन कार्यक्रम का लागि प्रस्तावना आवहानको सूचना 2077-09-02 admin View
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.