कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

मुगु


प्रगति प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 दाेस्राे चौमाशिक प्रगति प्रतिबेदन 2077-12-09 View
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.