कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

मुगु


ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
9 साझेदारीमा-पशुपालन ऐन 2076-10-15 View
10 प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४ ऐन 2076-10-15 View
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.